File Scavenger 4.2

Link Download File Scavenger chính:

🖼️ Disk Doctors XFS Data Recovery

🖼️
 • Phát hành: Disk Doctors
 • Phần mềm Disk Doctors XFS Data Recovery chỉ hoạt động đối với file hệ thống XFS và không dành riêng cho bất kì hệ điều hành nào nhờ hỗ trợ rộng rãi của XFS với các hệ điều hành UNIX và Linux.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 332

🖼️ FarStone TotalRecovery Tools Khôi phục máy tính hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: FarStone
 • TotalRecovery Tools là một tập hợp các ứng dụng khôi phục dữ liệu và hệ thống, cung cấp các tính năng như khôi phục mật khẩu, sao lưu và phục hồi toàn bộ máy tính, sao chép ổ cứng,...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 704

🖼️ QuuSoft Recovery Ultimate

🖼️
 • Phát hành: Quusoft
 • QuuSoft Recovery Ultimate có thể khôi phục hiệu quả và triệt để các file/email đã xóa hoặc mất từ ổ cứng, có thể là do lỗi của phân vùng bị mất, lỗi phần mềm, lây nhiễm virus hoặc các lỗi khác.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 733

🖼️ Recovery for FileMaker Khôi phục database của FileMaker Pro

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • Recovery for FileMaker là phần mềm khôi phục hữu hiệu được dùng để khôi phục database FileMaker Pro (.fp5, .fp7) bị lỗi. Sau đó, dữ liệu đã khôi phục sẽ được lưu trữ vào tập tin DBF tương thích với FileMaker.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 294

🖼️ DBF Repair Toolbox Khôi phục file DBF bị lỗi

🖼️
 • Phát hành: Repair Toolbox
 • DBF Repair Toolbox là phần mềm mạnh mẽ được dùng để khôi phục các file cơ sở dữ liệu DBF bị lỗi được sử dụng trong FoxPro, Clipper, dBase và những chương trình khác.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.438
Xem thêm Khôi phục dữ liệu