FolderSynch 1.0.0 Build 109

Link Download FolderSynch chính:

🖼️ Genie Timeline Free 2014 Sao lưu dữ liệu miễn phí - tự động

🖼️
 • Phát hành: Genie9
 • Genie Timeline Free là phần mềm sao lưu thời gian thực tự động liên tục cho tất các file và thư mục của bạn. Nó có thể sao lưu nhiều loại dữ liệu như các file hệ thống, e-mail, văn bản, music, hình ảnh, e-Books, video và bất cứ điều gì trên máy tính của b
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.762

🖼️ Wuala for Linux (32-bit) Sao lưu trực tuyến hỗ trợ công nghệ mã hóa nội dung

🖼️
 • Phát hành: LaCie
 • Wuala, một dịch vụ lưu trữ dữ liệu của LaCie cũng có chức năng an ninh tương tự. Wuala cũng có khả năng mã hoá tập tin và không bao giờ gửi mật khẩu của bạn qua mạng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 316

🖼️ Portable EF Duplicate Files Manager

🖼️
 • Phát hành: EFSoftware
 • Portable EF Duplicate Files Manager là phiên bản di động của EF Duplicate Files Manager, giúp bạn tìm ra và loại bỏ các file trùng lặp.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 339

🖼️ Atomic Excel Password Recovery

🖼️
 • Phát hành: Apasscracker
 • Hãy tìm kiếm phần mềm Atomic Excel Password Recovery.Phần mềm này sẽ giúp bạn khôi phục lại mật khẩu dữ liệu Excel rất nhanh chóng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 862

🖼️ Better File Rename Đổi tên nhiều file nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: publicspace
 • Better File Rename 5.21 là một tiện ích mà sẽ rất hữu ích khi bạn muốn đổi tên nhiều file nhanh chóng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.788
Xem thêm Nén - Giải nén