Font Install & Backup 1.2.0.2

Link Download Font Install & Backup chính:

🖼️
 • Bộ font UTM Bộ chữ hỗ trợ tiếng Việt
 • UTM là viết tắt của Unicode Thiên Minh, bộ font này gồm rất nhiều thể loại như viết tay, nét đậm, trang trí, vv. Với 196 font UTM và 307 font SFU giúp bạn thoải mái lựa chọn.
 • Xếp hạng: 4 21 Phiếu bầu
🖼️
 • Fontonizer
 • Fontonizer là một chương trình quản lý font dễ sử dụng cho Windows 95/98/ME/NT/2000/XP với giao diện giống Explorer cho phép bạn xem các file font của các ổ cứng...
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Font Drago
 • Bộ font gồm 7 font Drago ấn tượng...
 • Xếp hạng: 4 10 Phiếu bầu
🖼️
 • Font Fitting Room Deluxe
 • Font Fitting Room Deluxe 3.5 là một tiện ích giúp bạn có thể quản lý các font chữ trong hệ thống của bạn cả kích hoạt và không kích hoạt (active/deactive), hiển thị các font đã có với hiệu quả cao nhất.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Font