Advanced Fonts Viewer

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 964 KB
  • Lượt xem: 5.769
  • Lượt tải: 5.702
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/2000/XP
Giới thiệu

Advanced Fonts Viewer là chương trình theo dõi các font chữ được cài đặt trên hệ thống. Advanced Fonts Viewer cho bạn khả năng toàn diện để hiển thị toàn bộ các font, cài đặt thêm font mới, trích xuất 1 số font được chọn thành 1 danh sách, xem các font với nhiều tỉ lệ, kiểu chữ và màu sắc, xem bản đồ các kí tự, xem thông tin về từng loại font...

Lợi thế của chương trình là có 1 giao diện dễ sử dụng, có thể nhanh chóng tìm đến những chức năng cần thiết và có tốc độ nhanh.

Theo rilwis.tk

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.