Freebuzzer

Link Truy cập Freebuzzer chính:
🖼️
 • Mailinator

 • Một trong những dịch vụ email sử dụng một lần nằm trong top đầu là Mailinator. Với dịch vụ này, bạn có thể tạo địa chỉ email cho riêng mình dưới định dạng something@mailinator.com mà không cần phải đăng ký dịch vụ.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Link Counting Tool Đếm số lượng link trên một webpage

 • Link Counting Tool là công cụ đếm số lượng link hoặc URL trên một page. Công cụ này đặc biệt hữu ích đối với mục đích trao đổi link, bởi bạn không nên giao dịch link với những page có quá nhiều outgoing link.
 • Xếp hạng: 3 5 Phiếu bầu
🖼️
 • Mailfreezr.com

 • Đây cũng là một trang cho phép bạn gửi email vào tương lai. Theo quảng cáo của Mailfreezr thì bạn có thể gửi email đến 100 năm sau.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • iCyte - Lưu giữ website theo “phong cách mới”

 • Với iCyte, bạn có thể lưu giữ các trang web quan trọng theo “phong cách mới”. Những trang web bạn “chụp” lại sẽ được lưu giữ ngay trên server của iCyte, và bạn sẽ xem lại dễ dàng bất kể website gốc có còn tồn tại hay không.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Gọi Video - Nhắn tin