FreeCommander 2019

🖼️ Isoo Backup 4.2 Sao lưu và khôi phục dữ liệu máy tính nhanh, an toàn

🖼️
 • Phát hành: Isoo Technology
 • Isoo Backup là phần mềm backup tin cậy được thiết kế cho người dùng Windows PC và Servers, sử dụng để sao lưu và khôi phục hệ thống, các thiết lập và ứng dụng.
 • windows Version: 4.2.2.760

🖼️ LimeZilla Chia sẻ và tải về tập tin với tốc độ cao

🖼️
 • Phát hành: ShareZillas
 • LimeZilla là một thương hiệu của client BitTorrent cho phép bạn chia sẻ và tải về tập tin với tốc độ cao.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 194

🖼️ Dropbox Experimental 2.7 Phiên bản thử nghiệm của Dropbox

🖼️
 • Phát hành: Dropbox
 • Dropbox Experimental là phiên bản được các nhà phát triển thử nghiệm tính năng mới trước khi đưa vào phiên bản chính thức.
 • windows Version: 2.7.51
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 584

🖼️ MozyHome 2.30 Phần mềm sao lưu dữ liệu hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Berkeley Data Systems
 • MozyHome là ứng dụng an toàn và đáng tin cậy giúp bạn tối ưu hóa sao lưu dữ liệu bằng cách tự động thực hiện nhiệm vụ này vào một khoảng thời gian nhất định.
 • windows Version: 2.30.0.473

🖼️ CodeTwo Public Folders

🖼️
 • Phát hành: CodeTwo
 • Sử dụng CodeTwo Public Folders, bạn có thể dễ dàng chia sẻ Outlook calendar, danh bạ, email, nhiệm vụ và thậm chí cả tài liệu Office với người khác.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 376
Xem thêm Lưu trữ - Đồng bộ - Chia sẻ