Geekbench 4 cho Linux

Tải xuống Geekbench 4 cho Linux

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Geekbench 4 cho Linux được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download Geekbench 5 cho Linux chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ MultiSystem For Linux Tạo đĩa khởi động

🖼️
 • Phát hành: Fabre François
 • Multisystem là công cụ tuyệt vời được tạo ra bởi LiveUSB.info, hoạt động giống như phần mềm MultiBootISOs USB dựa trên Windows, nhưng được tạo ra để sử dụng trong Linux.
 • linux
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.362

🖼️ Mythbuntu (64-bit) 12.04 Trình biên tập video cá nhân

🖼️
 • Phát hành: Mythbuntu team
 • Mythbuntu là một trong những bản phân phối Linux với khả năng biên tập video cá nhân dựa trên nền tảng MythTV
 • linux Version: 12.04.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 417

🖼️ Geekbench 5 cho Linux 5.0 Ứng dụng kiểm tra thông số phần cứng Linux

🖼️
 • Phát hành: Primate Labs
 • Geekbench 5 cho Linux là ứng dụng kiểm tra phần cứng có nhiều tính năng tuyệt vời như thông báo tình trạng của Linux và đánh giá hiệu suất của phần cứng.
 • linux Version: 5.0.4

🖼️ Ylmf OS for Linux

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 505

🖼️ LinuX-gamers Live DVD for Linux 0.9 Game không cần cài đặt cho Linux

🖼️
 • Phát hành: linuX-gamers net
 • LinuX-gamers Live DVD là bản phân phối Linux với các game quen thuộc trên Linux, có thể dùng ngay trên đĩa vì đã được cài đặt sẵn.
 • linux Version: 0.9.6
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 366
Xem thêm Hệ thống