Geometer's Sketchpad cho Mac 5.06

Link Download Geometer's Sketchpad cho Mac chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Geometer's Sketchpad cho Mac Phần mềm dạy toán học

  • Geometer's sketchpad 5.06 là phần mềm dạy học, học toán rất nổi tiếng trên thế giới, dùng để mô phỏng hình học, chương trình có nhiều chức năng nổi trội hơn so với các phần mềm toán cùng loại
  • Xếp hạng: 5 33 Phiếu bầu
;
Xem thêm Hỗ trợ học tập