GiliSoft Privacy Protector 4.1

Link Download GiliSoft Privacy Protector chính:

🖼️ CryptoForce Express 1.1

🖼️
 • Phát hành: CryptoForce
 • CryptoForce Express là ứng dụng mạnh mẽ sử dụng mã hóa AES và các kỹ thuật khác để bảo vệ sự riêng tư và dữ liệu của bạn...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 398

🖼️ SecurityPlus! 4.34.1

🖼️
 • Phát hành: SoftByte Labs
 • Cho dù cẩn thận đến đâu khi mã hóa các tài liệu trong Word và bảng Excel, thì các thông tin về cá nhân vẫn còn lưu trong ứng dụng này. SecurityPlus là trình duy nhất có khả năng mã hóa cả trình ứng dụng lẫn các file dữ liệu.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 719

🖼️ YahooPasswordDecryptor 8.0 Khôi phục mật khẩu Yahoo

🖼️
 • Phát hành: SecurityXploded
 • Yahoo là một phần mềm đã trở nên quá quen thuộc với mọi người. Việc hàng ngày bạn check mai, chat....qua Yahoo là một việc hết sức bình thường nhưng có những lúc bạn bị hack mất pass của Yahoo vậy cách nào để lấy lại nó đây.
 • windows Version: 8.0
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.193

🖼️ Advanced Sage Password Recovery Khôi phục mật khẩu hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Elcomsoft
 • Xem mật khẩu user và admin của ứng dụng Sage PeachTree Accounting, và nhanh chóng khôi phục hoặc thay thế mật khẩu đang bảo vệ file BLB, MUD và ADF/PAD được tạo bởi phần mềm ACT! Personal Information Management.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 297

🖼️ FTPCommanderPasswordDecryptor 1.5 Khôi phục mật khẩu đăng nhập FTP

🖼️
 • Phát hành: SecurityXploded Inc
 • FTPCommanderPasswordDecryptor là phần mềm miễn phí ngay lập tức khôi phục mật khẩu đăng nhập FTP được lưu trữ bởi FTPCommander.
 • windows Version: 1.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 216
Xem thêm Bảo mật