Google Chrome 107.0.5304.87

Tải xuống Google Chrome 107.0.5304.87

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Link Download Google Chrome cho Mac chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
🖼️
  • Memory Restart for Mac
  • Với add-on Memory Restart, bạn có thể nhanh chóng biết được Firefox đang sử dụng bao nhiêu MB bộ nhớ. Không những thể, khi Firefox ngốn tài nguyên bộ nhớ vượt ngưỡng quy định, Memory Restart sẽ ra dấu hiệu cho bạn biết để khởi động lại nhanh trình duyệt c
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • RockMelt for Mac Trình duyệt cho Mac
  • RockMelt là một trình duyệt mới, được thiết kế giúp bạn duyệt web thú vị hơn. RockMelt có khả năng nhiều hơn so với việc điều hướng các trang web...
  • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Trình duyệt web