GShutdown Ubuntu Feisty i386

Tải xuống GShutdown Ubuntu Feisty i386

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống GShutdown Ubuntu Feisty i386 được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
Link Download GShutdown cho Linux chính:
🖼️
  • Play On Linux

  • “Play On Linux” nghe giống như một trò chơi nhưng thực ra lại là một phần mềm hết sức hữu ích giúp bạn có thể cài đặt và chạy các ứng dụng Windows bao gồm cả Microsoft Office trên Linux.
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Ylmf OS for Linux

  • Ylmf OS 3.0 là hệ điều hành (HĐH) có giao diện tuơng tự Windows XP.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • SCIM for Ubuntu

  • SCIM là một bộ gõ đa ngôn ngữ, được cài đặt mặc định trong các phiên bản Ubuntu 9.04 trở về trước.
  • Xếp hạng: 3 7 Phiếu bầu
;
Xem thêm Tiện ích Hệ thống