GShutdown Fedora Core 7 i386

Tải xuống GShutdown Fedora Core 7 i386

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống GShutdown Fedora Core 7 i386 được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download GShutdown cho Linux chính:

🖼️ Vidma for Linux

🖼️
 • Phát hành: Przemyslaw Pawelczyk
 • Vidma là một ứng dụng nhẹ cho các thao tác hình ảnh ổ đĩa ảo. Nó có thể giúp bạn thay đổi kích thước hình ảnh và xử lý file .VDI (Virtual Disk Image)
 • linux
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 572

🖼️ Ylmf OS for Linux

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 514

🖼️ MultiSystem For Linux Tạo đĩa khởi động

🖼️
 • Phát hành: Fabre François
 • Multisystem là công cụ tuyệt vời được tạo ra bởi LiveUSB.info, hoạt động giống như phần mềm MultiBootISOs USB dựa trên Windows, nhưng được tạo ra để sử dụng trong Linux.
 • linux
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.448

🖼️ Gtkorphan

🖼️
 • Phát hành: Marzocca
 • GtkOrphan là công cụ đồ họa Perl/Gtk2 có thể hoạt động với Deborphan để quét hệ thống Debian trong tìm kiếm các thư viện thừa. Chương trình này có thể phân tích hiện trạng cài đặt và thêm khả năng loại bỏ các gói ứng dụng.
 • linux
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 298

🖼️ Startup Manager

🖼️
 • Phát hành: Startupmanager
 • Startup Manager là một công cụ cho phép bạn dễ dàng cấu hình một số cài đặt trong menu GRUB khởi động. Chương trình này có thể hoạt động trên tất cả các hệ thống Debian.
 • linux
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 774
Xem thêm Tiện ích Hệ thống