Hansoft

Link Download Hansoft chính:
🖼️
🖼️
🖼️
  • Daily Planner Journal

  • Sắp xếp hàng ngày là một tác vụ lớn đối với bất kì ai. Có rất nhiều chương trình được tạo ra nhằm giúp người dùng tập trung vào một số lựa chọn. Daily Planner Journal giúp bạn có thể sắp xếp công việc dễ dàng hơn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • HT Employee Monitor

  • Phần mềm quản lý nhân viên này là ứng dụng quản lý chuyên nghiệp, được thiết kế nhằm theo dõi và quản lý các hoạt động của nhân viên...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Quản lý Nhân sự