Là những phần mềm hỗ trợ quản lý nhân viên, giám sát nhân sự, theo dõi ngày công, quản lý hồ sơ nhân viên, tính ngày công, theo dõi lịch đi làm, nghỉ làm...

Top ứng dụng Quản lý Nhân sự tải nhiều nhất

🖼️ MISA Mimosa.NET X1 2019 R10 Phần mềm Tổng hợp báo cáo tài chính HCSN

🖼️
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.312

🖼️ HR Tracking Database Software 2.4 Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu nhân sự linh hoạt

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 09

🖼️ MOOS Project Viewer 3.2 Phần mềm xem file Microsoft Project

🖼️
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.308

🖼️ ToDoList 7.1 Phần mềm quản lý công việc, dự án

🖼️
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52.246

🖼️ Paradise HRM 6.8 Phần mềm quản lý nhân sự

🖼️
 • Đánh giá: 275
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.439

🖼️ SV.HRIS Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương

🖼️
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.079

🖼️ Mindjet MindManager 2017 17.2 Xây dựng bản đồ tư duy hiệu quả

🖼️
 • Đánh giá: 149
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 110.966

🖼️ Microsoft Office Project Professional 2013 Lập kế hoạch quản lý dự án

🖼️
 • Đánh giá: 261
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 273.500

🖼️ Sophos for Microsoft SharePoint Ứng dụng chống malware & kiểm soát nội dung

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 302

🖼️ Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng Quản lý khen thưởng hiệu quả

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 988
Có tất cả 95 phần mềm.