Hider 2

Link Download Hider 2 chính:

🖼️ MacFort 4.8 Mã hóa và bảo vệ file trên Mac

🖼️
 • Phát hành: MadowSoft
 • MacFort là một ứng dụng hữu ích dành cho người dùng Mac, cung cấp cho họ khả năng mã hóa và bảo vệ tập tin, dữ liệu hay ứng dụng bằng mật khẩu.
 • mac Version: 4.8

🖼️ MacHider 1.6 Giải pháp giúp ẩn dữ liệu cá nhân

🖼️
 • Phát hành: MacPaw
 • MacHinder là giải pháp hoàn hảo giúp bạn bảo vệ các thông tin bí mật trước các phần mềm nguy hiểm luôn cố gắng xâm nhập vào hệ thống để lấy thông tin.
 • mac Version: 1.6.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 63

🖼️ Hider 2 Phần mềm mã hóa file cho Mac

🖼️
 • Phát hành: MacPaw
 • Hider 2 là một công cụ mã hóa thân thiện giúp cung cấp bức màn bảo mật cho những thông tin, dữ liệu mà người dùng muốn giữ kín trên máy tính Mac.
 • mac

🖼️ Ast Folder Hider and Locker for Mac 1.0 Khóa và ẩn thư mục cho Mac

🖼️
 • Phát hành: VMeisoft
 • Ast Folder Hider and Locker for Mac là một ứng dụng đơn giản nhưng hiệu quả giúp bạn ẩn và khóa các tập tin cũng như thư mục cá nhân trên Mac.
 • mac Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 198

🖼️ Watchmac for Mac 1.7 Phần mềm kiểm soát hoạt động hệ thống Mac

🖼️
 • Phát hành: bloo7
 • Hệ thống bảo mật hiện thời của hệ thống Mac đã ngăn chặn khá tốt các sự truy cập bất hợp pháp, đôi khi điều này tỏ ra thực sự hữu ích
 • mac Version: 1.7
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.264
Xem thêm Mã hóa dữ liệu