iFun Screenshot

Link Download iFun Screenshot chính:
🖼️
  • Snagit Công cụ chụp ảnh, quay video màn hình

  • Snagit 2022 là phần mềm chụp ảnh, quay video màn hình đơn giản. Snagit có thể chụp ảnh toàn màn hình, một vùng, 1 cửa sổ, chụp cả trang web hay ứng dụng với ảnh cuộn, kiểm soát mọi thứ đã chụp.
  • Xếp hạng: 3 170 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Screen Grab Pro Chương trình chụp ảnh màn hình

  • Screen Grab Pro là chương trình chụp ảnh màn hình dễ sử dụng, cho phép bạn nhanh chóng chụp ảnh toàn màn hình, cửa sổ hoạt động hay bất kỳ vùng nào trên màn hình chỉ với một cú nhấp chuột.
  • Xếp hạng: 4 50 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Easy Screen Capture Phần mềm chụp ảnh màn hình máy tính

  • Easy Screen Capture là phần mềm giúp bạn chụp toàn bộ hoặc một phần màn hình và cửa sổ hiện hành với chất lượng rất cao. Nó cũng cho phép bạn hiệu chỉnh ảnh và lưu dưới nhiều định dạng khác nhau - BMP, PNG, GIF, JPG...
  • Xếp hạng: 5 6 Phiếu bầu
;
Xem thêm Chụp ảnh màn hình