inSSIDer 4

Link Download inSSIDer chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • IP Sniffer Phần mềm quản trị mạng

  • Một số công cụ trong IP Sniffer là: quản lý băng thông, thống kê Adapter, liệt kê và quản lý entry ARP, phân tích IP từ/tới Mac, quét ARP, tạo proxy ARP, gửi một WAKEUP call, RARP client/server...
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • SpeedSmart cho Windows 8 Kiểm tra tốc độ kết nối mạng trên máy tính

  • SpeedSmart cho Windows 8 là ứng dụng kiểm tra tốc độ mạng miễn phí trên máy tính, giúp bạn đánh giá tình trạng Wi-Fi, mạng dây hay kết nối mobile trên tất cả các thiết bị. Với hơn 70 máy chủ ở nhiều quốc gia, ứng dụng mang lại kết quả chính xác chỉ trong khoảng 30 giây.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Private Internet Access Ứng dụng mạng riêng ảo cho máy tính

  • Private Internet Access là ứng dụng giúp người dùng kết nối vào mạng riêng ảo và nặc danh hóa quá trình truy cập vào các trang web, tránh bị theo dõi, không cho phép các trang web quản lý hoạt động trực tuyến của mình.
  • Xếp hạng: 5 7 Phiếu bầu
;
Xem thêm Phần mềm mạng