Intego NetBarrier X5 10.5.5

Link Download Intego NetBarrier X5 10.5.5 chính:

🖼️ MenuEverywhere for Mac 2.0 Truy cập thanh menu dễ dàng

🖼️
 • Phát hành: Binary Bakery
 • MenuEverywhere làm cho thanh menu của menubar trở nên dễ truy cập từ bất cứ cửa sổ nào trên màn hình. Chương trình này không phô trương mà lại có cấu hình cao
 • mac Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 217

🖼️ Dejal Simon for Mac 3.5 Phần mềm bảo mật hệ thống trên Mac

🖼️
 • Phát hành: Dejal Systems
 • Dejal Simon - một trong những công cụ bảo mật cần thiết đối với hệ thống Mac OS X...
 • mac Version: 3.5.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 379

🖼️ TrueCrypt for Mac 7.1a Mã hóa tệp tin trên Mac

🖼️
 • Phát hành: TrueCrypt
 • TrueCrypt for Mac là một phần mềm hỗ trợ thiết lập và duy trì một ổ đĩa mã hóa tệp tin trong thời gian thực. Mã hóa thời gian thực nghĩa là dữ liệu được tự động mã hóa hoặc giải mã ngay khi được tải lên hoặc lưu lại mà không cần người dùng thực hiện bất kỳ thao tác nào.
 • mac Version: 7.1a
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 550

🖼️ Password Retriever

🖼️
 • Phát hành: Koingosw
 • Password Retriever cho phép bạn bảo vệ các thông tin như đăng nhập, mật khẩu, số thẻ tín dụng, hóa đơn,... ở một cơ sở dữ liệu có thể tùy biến được với mã hóa Blowfish 448 bit.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 222

🖼️ RemoteSight for Mac

🖼️
 • Phát hành: Ben Bird
 • RemoteSight là ứng dụng truyền tải video và audio qua mạng. Chương trình sẽ capture video từ bất cứ thiết bị đầu vào video được gắn nào (ví dụ như camera iSight đính kèm có trong nhiều máy tính Macintosh) để sau đó có thể xem từ một máy tính khác qua mạng
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 898
Xem thêm Bảo mật