Internet Explorer 10 (64-bit)

Tải xuống Internet Explorer 10 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download Internet Explorer 10 chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • Chromium Trình duyệt web mã nguồn mở

 • Chromium 85.0.4153.0 là trình duyệt web mã nguồn mở, cũng chính là nền tảng xây dựng nên trình duyệt Google Chrome và trình duyệt Cốc Cốc giúp người dùng duyệt web nhanh chóng, an toàn và ổn định hơn.
 • Xếp hạng: 4 64 Phiếu bầu
🖼️
 • Browster

 • Browster không thể hiện các hình ảnh dạng thu nhỏ bên trái mỗi trang tìm được, mà chỉ biểu hiện bằng một biểu tượng (hình mũi tên sấm sét)...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • xB Browser Duyệt web không lộ IP

 • Trình duyệt này được viết từ mã nguồn của Firefox kết hợp với gói phần mềm Tor nổi tiếng, chuyên việc che dấu IP...
 • Xếp hạng: 5 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Glue 4.0.35

 • Add-on này của Firefox cho bạn kết nối với bạn bè của mình thông qua một mạng xã hội ảo, để biết được họ có những hành động nào tương tự với mình...
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Trình duyệt web