IP Shield 2.3

Link Download IP Shield chính:

🖼️ Cyclope Internet Filtering Proxy

🖼️
 • Phát hành: Amplusnet
 • Cyclope Internet Filtering Proxy giám sát toàn bộ lưu lượng Internet và chặn truy cập vào các trang web và các file dựa vào bộ lọc do người dùng chọn. Trang web yêu cầu chỉ được hiển thị khi chúng đáp ứng được một số bộ lọc.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 312

🖼️ Real Clear Cookies

🖼️
 • Phát hành: RealHideIP
 • Khi bạn lướt web, hầu hết các website sẽ gửi cookies đến máy tính của bạn để theo dõi quá trình sử dụng internet. Trong đó, hầu hết là cookies tốt được dùng cho những mục đích hợp pháp tuy nhiên một số lại là cookies xấu.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 260

🖼️ 1st Screen Lock

🖼️
 • Phát hành: Ixis
 • 1st Screen Lock là một công cụ bảo vệ màn hình cho phép bạn khóa lại màn hình khi khởi động hoặc khi bạn rời khỏi máy.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.436

🖼️ BestCrypt Container Encryption - Enterprise Edition 8.25 Công cụ mã hóa dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Jetico
 • BestCrypt Container Encryption - Enterprise Edition được thiết kế để cung cấp cho bạn phương thức đáng tin cậy để ngăn chặn tình trạng rò rỉ dữ liệu không mong muốn.
 • windows Version: 8.25.2

🖼️ PC Error Eliminator 3.0 Phần mềm kiểm tra Registry

🖼️
 • Phát hành: Pimasoft
 • PC Error Eliminator là một tiện ích mạnh mẽ sẽ kiểm tra Windows Registry để xác định những lỗi và những cách để tối ưu hóa sự thực hiện Windows Registry.
 • windows Version: 3.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 985
Xem thêm Phần mềm Bảo mật