iQB Leo 8.0

Link Download iQB Leo chính:

🖼️ QTranslate 6.7 Phần mềm dịch thuật miễn phí

🖼️
 • Phát hành: QuestSoft
 • QTranslate 6.7.5.1 là chương trình dịch thuật miễn phí và tiện lợi cho người sử dụng.
 • windows Version: 6.7.5.1
 • Đánh giá: 33
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.786

🖼️ Learn English 6000 Words Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề

🖼️
 • Phát hành: Fun Easy Learn
 • Learn English 6000 Words là ứng dụng học từ vựng tiếng Anh vui nhộn, miễn phí trên Windows 10 và Windows 10 Mobile.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.390

🖼️ FMSLogo 7.5 Phần mềm lập trình đơn giản thay thế MSWLogo

🖼️
 • Phát hành: David Costanzo
 • FMSLogo là môi trường lập trình ngôn ngữ Logo cho hệ điều hành Windows. FMS Logo sở hữu giao diện dễ sử dụng, khuyến khích việc học lập trình đơn giản, đặc biệt là với các bạn nhỏ.
 • windows Version: 7.5.0
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 889

🖼️ Arm Map Explorer 1.0 Ứng dụng bản đồ

🖼️
 • Phát hành: ArmCode
 • Arm Map Explorer cho phép bạn chỉ định và xem bất cứ đối tượng nào trên hành tinh bằng cách sử dụng bản đồ tương tác.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.009

🖼️ English Grammar 2012 Tự học tiếng Anh

🖼️
 • Phát hành: Grammar
 • Grammar là giải pháp tự học tiếng Anh bằng phần mềm mang tính khoa học, khả năng sư phạm tốt, dễ sử dụng và miễn phí mãi mãi (cả chương trình lẫn hỗ trợ sử dụng). Chương trình cũng hữu ích với người nước ngoài muốn học tiếng Việt.
 • windows Version: 2012
 • Đánh giá: 313
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 301.573
Xem thêm Hỗ trợ học tập