iTop Data Recovery 3.0

Link Download iTop Data Recovery chính:

🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Advanced Office Repair Khôi phục dữ liệu Microsoft Office
  • Advanced Office Repair (AOFR) là công cụ hoàn hảo để khôi phục dữ liệu Microsoft Office. Công cụ khôi phục database MS Access, bảng tính Ecel, file dữ liệu Outlook, file MS dbx và mbx Outlook Express bị hỏng hoặc hư hại.
  • Xếp hạng: 1 3 Phiếu bầu
🖼️
  • Smart NTFS Recovery Khôi phục dữ liệu
  • Lỡ xóa dữ liệu quan trọng khi dùng máy tính là chuyện không thể tránh khỏi với bất kỳ ai chỉ với công cụ là Smart NTFS Recovery thì những gì đã bị vô tình xóa đi sẽ được lấy lại nhanh chóng.
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
;
Xem thêm Khôi phục dữ liệu