JR Split File 2.1

Link Download JR Split File chính:

🖼️ Scan To PDF

🖼️
 • Phát hành: O Imaging Corporation
 • ScanToPDF là hệ thống đơn giản nhất giúp chuyển hóa văn bản giấy thành dạng file PDF. Được sử dụng trên 95 quốc gia và hơn 35000 người sử dụng, ScanTo PDF là một giải pháp đã được thử nghiệm và kiểm tra cho tất các các yêu cầu quét của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.309

🖼️ WhereIsIt 2013 Phần mềm tìm kiếm file

🖼️
 • Phát hành: WhereIsIt
 • WhereIsIt là một ứng dụng được viết cho dòng Windows 32-bit nhằm giúp bạn lưu giữ và tổ chức một catalog các nhóm thiết bị trên máy, gồm CD-ROMs, Audio CDs, ổ xách tay, ổ cứng, đĩa mạng, DVDs,...
 • windows Version: 2013
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 794

🖼️ NODouble

🖼️
 • Phát hành: Futixu
 • NODouble là một ứng dụng nhỏ và dễ sử dụng cho phép bạn tìm những file trùng lặp trên máy tính của mình.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 530

🖼️ XStandard Zip Component 2.5

🖼️
 • Phát hành: Belus Technology Inc
 • XStandard Zip Component – nén và giải nén file/ thư mục bằng việc sử dụng các dòng mã đơn và các thành phần miễn phí. Thành phần này có thể sử dụng cả trong các môi trường hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình như: Active Server Pages, Windows Scripting Host, Vis
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.765

🖼️ Pdf2exe 5.0 Chuyển file PDF thành file exe tự chạy

🖼️
 • Phát hành: PDF2EXE Software
 • Chắc hẳn bạn đã từng đọc các Ebook được lưu hành miễn phí trên mạng và hầu hết chúng đều mang định dạng PDF (Portable Document Format) do Adobe phát triển.
 • windows Version: 5.0
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.490
Xem thêm Nén - Giải nén