K-Lite Codec Pack Full 16.8.0

Link Download K-Lite Codec Pack Full chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
  • Microsoft Camera Codec Pack (64 bit)
  • Microsoft Camera Codec Pack là phần mềm giải mã (Codec Park) để xem và làm việc trực tiếp với file ảnh RAW thông qua Windows Explorer.
  • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Codec cho Video