K-Lite Codec Pack Full 16.7.6

Tải xuống K-Lite Codec Pack Full 16.7.6

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Link Download K-Lite Codec Pack Full chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
🖼️
🖼️
  • X Codec Pack Bộ codec nhỏ gọn
  • X Codec Pack là một trong những gói codec hữu hiệu dành cho người dùng Windows, giúp họ phát tất cả định dạng video và audio phổ biến.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Codec cho Video