Keeply cho iOS 2.0.5

Link Download Keeply cho iOS chính:

🖼️ SplashID Safe Password Manager for iOS 7.2 Giải pháp bảo mật tin cậy trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: SplashData
 • SplashID Safe Password Manager for iOS cung cấp tới người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một trình quản lý mật khẩu an toàn, tiện lợi và hoàn toàn miễn phí.
 • ios Version: 7.2.5
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 323

🖼️ iSafePlay cho iOS 6.05 Bảo mật dữ liệu trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Fanship
 • iSafePlay for iOS là ứng dụng bảo mật dữ liệu an toàn, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
 • ios Version: 6.05
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 540

🖼️ AVG Vault cho iOS 2.0 Bảo mật dữ liệu cá nhân trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: AVG Technologies
 • AVG Vault for iOS hỗ trợ ẩn, lưu trữ và đồng bộ dữ liệu cá nhân an toàn, miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.
 • ios Version: 2.0.41
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.404

🖼️ Passible cho iOS 1.11 Trình quản lý mật khẩu trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Clear Sky Apps
 • Passible for iOS là ứng dụng trình quản lý mật khẩu đa chức năng và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
 • ios Version: 1.11
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 127

🖼️ VirusBarrier for iOS 1.4 Ngăn chặn virus và malware tấn công iPhone, iPod, iPad

🖼️
 • Phát hành: Intego
 • VirusBarrier là tiện ích mạnh mẽ để ngăn chặn virus và malware tấn công qua iPhone hoặc iPad và lây nhiễm máy tính Mac hoặc máy tính cá nhân.
 • ios Version: 1.4
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.828
Xem thêm Bảo mật - Diệt virus