Kingsoft Presentation Free

Tải xuống Kingsoft Presentation Free

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Kingsoft Presentation Free được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
Link Download Kingsoft Presentation Free chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Hot Copy Paste

  • Hot Copy Paste là một phần mở rộng nâng cao của Windows Clipboard, nó có tính năng rất hữu ích giúp quản lý Clipboard. Clipboard Manager cho phép bạn bảo mật copy và paste với số lượng thông tin không giới hạn
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • More Add-in

  • More Add-in cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng ẩn các văn bản Word bằng cách tạo ra các mục có thể đóng lại
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Phần mềm soạn thảo