Lịch sử tín dụng của khách hàng

Link Download Lịch sử tín dụng của khách hàng chính:

🖼️ Theo dõi tài trợ và quà từ thiện Template theo dõi tài trợ và quà từ thiện

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Theo dõi sự đóng góp của bạn và quà tặng từ thiện trong suốt năm với theo dõi mẫu này. Đánh dấu xem mỗi phần quà có thuế được khấu trừ cho dễ tính toán của các khoản này vào cuối năm nay.
 • windows

🖼️ Tỷ suất hoạt động Template Tỷ suất hoạt động

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Sử dụng mẫu này để tính toán tỷ lệ hoạt động của một doanh nghiệp như doanh thu hàng tồn kho, thời gian thu thập trung bình và doanh thu tài sản cố định. Tỷ lệ hoạt động giúp bạn xem được hiệu quả của một công ty quản lý tài sản nhất định như hàng tồn kho, các khoản phải thu và cũng có các tài sản dài hạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 96

🖼️ Lịch ảnh 2013 (Thứ Hai-Chủ Nhật) Template Lịch ảnh 2013

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Với mỗi tháng của lịch 2013 này, hãy chèn hai bức ảnh gia đình bạn, thú cưng hoặc chủ đề ưa thích khác. Lịch có định dạng từ Thứ Hai đến Chủ Nhật và bạn có thể nhập lịch hẹn và sự kiện cho bất kỳ ngày nào.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 154

🖼️ Nhãn quà tặng cho kỳ nghỉ Template Nhãn quà tặng cho kỳ nghỉ

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Hoàn tất món quà của bạn bằng các nhãn quà tặng được cá nhân hóa này.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 114

🖼️ Phân tích chi phí với biểu đồ Pareto Template Phân tích chi phí với biểu đồ Pareto

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Phân tích chi phí kinh doanh của bạn với bảng mẫu này, hiển thị dữ liệu trên một biểu đồ Pareto để đưa ra một đánh giá nhanh mà hầu hết các tiền sẽ và có những thay đổi có thể có ảnh hưởng lớn nhất.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 433
Xem thêm Mẫu Office