Thời gian biểu hàng ngày Template Thời gian biểu hàng ngày

Tải về
3,3 (10) Microsoft Miễn phí 10.162 Dung lượng: 48,3 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Mẫu này sẽ giúp bạn theo dõi thời gian bạn sử dụng cho một công việc hoặc nhiệm vụ khác nhau. Mẫu tính toán sự khác biệt giữa bắt đầu và thời gian dừng lại. Đây là một hình thức tuyệt vời cho các chuyên gia theo dõi thời gian của họ trên các bài tập khác nhau.

Thời gian biểu hàng ngày

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

3,3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 48,3 KB
  • Lượt xem: 13.061
  • Lượt tải: 10.162
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm