Kiểm soát tín dụng theo thời gian Template Kiểm soát tín dụng theo thời gian

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 19,8 KB
  • Lượt xem: 67
  • Lượt tải: 59
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Theo dõi các tài khoản phải thu với danh sách tài khoản tín dụng của khách hàng này. Đầu vào hạn mức tín dụng của từng khách hàng và dư nợ đến hạn, quá trình đáo hạn do quá khứ.

Kiểm soát tín dụng theo thời gian

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về