Lịch trình dự án

Link Download Lịch trình dự án chính:
🖼️
🖼️
  • Danh sách phim tuyển tập Template Danh sách phim tuyển tập

  • Sử dụng các ứng dụng tương tác cho các văn phòng trong mẫu này để tạo ra một danh sách phim tùy chỉnh. Theo dõi bộ sưu tập phim của bạn, xây dựng một danh sách yêu thích, hoặc chọn những người bạn muốn xem.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Sổ cái tài khoản chữ T Template Sổ cái tài khoản chữ T

  • Sử dụng sổ cái kế toán cơ bản này để đảm bảo các khoản ghi nợ và ghi có của bạn vẫn được cân đối. Các định dạng có điều kiện cho phép bạn dễ dàng nhận ra những giao dịch không cân, cho dù bạn có nhiều bút toán.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Mẫu Office