Lightshot cho Mac 2.22

Link Download Lightshot cho Mac chính: