LightSpeed for Mac 3.9.4

Link Download LightSpeed for Mac chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Washing Machine 2.5 Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên máy Mac

🖼️
 • Phát hành: Intego
 • Washing Machine 2 sẽ giúp bạn bảo vệ dữ liệu cá nhân thông qua việc xóa thông tin liên quan đồng thời giải phóng khoảng trống trên máy tính Mac với việc làm trống các file cache.
 • mac Version: 2.5

🖼️ BlueHarvest for Mac 5.5 Loại bỏ folder rác từ ổ cứng di động

🖼️
 • Phát hành: Ross Tulloch
 • BlueHarvest là bảng tùy thích dành cho Mac OS X 10.7 trở lên
 • mac Version: 5.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 298

🖼️ Apple Configurator for Mac Quản lý ít nhất 30 thiết bị iOS

🖼️
 • Phát hành: Apple
 • Apple Configurator 1.0 là một ứng dụng có thể làm hài lòng các nhà quản trị IT với việc quản lý một cách đơn giản hóa việc hoạt động của ít nhất 30 iPad, iPhone hoặc các thiết bị iPod Touch.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 569

🖼️ YoWindow cho Mac 2.0 Tiện ích dự báo thời tiết chuyên nghiệp cho Mac

🖼️
 • Phát hành: Repkasoft
 • Được xem là "Trung tâm dự báo thời tiết" với nhiều tính năng hấp dẫn, YoWindow hiện nay đã có phiên bản dành cho người dùng Mac.
 • mac Version: 2.0

🖼️ Ammonite for Mac 1.8 Hiển thị tag trong cơ sở dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: soma-zone
 • Ammonite sẽ hiển thị các tag có trong cơ sở dữ liệu và tìm kiếm dữ liệu bằng cách bao gồm hoặc loại bỏ chúng trong tìm kiếm của bạn.
 • mac Version: 1.8
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 212
Xem thêm Tiện ích hệ thống