Lingoes Portable 2.9.2

Tải xuống Lingoes Portable 2.9.2

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ MathType Plugin Các plugin hỗ trợ MathType

🖼️
 • Phát hành: WIRIS
 • MathType có thể được sử dụng như phần mềm dịch vụ (SaaS), các plugin WIRIS phải luôn được cài đặt trong server ứng dụng web. Toàn bộ plugin WIRIS là tổ hợp các công nghệ server (PHP, Java, ASP.NET) và công nghệ trình duyệt (HTML, JavaScript).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 60

🖼️ FormulaWeight 2011 2.0 Tính trọng lượng phân tử trong hóa học

🖼️
 • Phát hành: Harukazu Yoshino
 • FormulaWeight2011 là một ứng dụng khoa học đặc biệt được thiết kế để tính công thức/trọng lượng phân tử các nguyên tố hóa học được biết đến.
 • windows Version: 2011 2.0.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.365

🖼️ Declan's Korean Flashcards

🖼️
 • Phát hành: Declan Software
 • Chương trình trắc nghiệm từ vựng tiếng Hàn: một phần mềm thật sự rất tuyệt vời dành cho những ai học tiếng Hàn nhưng không có điều kiện đến trung tâm. Phần mềm này với giao diện đẹp, dễ sử dụng (chống chỉ định với ai tiếng anh không tốt mấy).
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.522

🖼️ RedCrab 6.5 Soạn thảo công thức Toán học

🖼️
 • Phát hành: Red Chilli Crab
 • RedCrab là phần mềm toán học với trình biên tập toàn màn hình cho các biểu thức, tính toán kỹ thuật, khoa học và tài chính. Nói cách khác, RedCrab chính là ứng dụng mô phỏng máy tính bỏ túi siêu thông minh và tiện lợi dành cho những người làm việc trong các lĩnh vực cần đến sự tính toán phức tạp.
 • windows Version: 6.5.0
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.459

🖼️ TS Translator (10 Languages) Ứng dụng biên dịch hỗ trợ 10 ngôn ngữ

🖼️
 • Phát hành: Time Space System
 • TS Translator là ứng dụng biên dịch miễn phí cho máy tính Windows, hỗ trợ dịch song ngữ với 10 thứ tiếng cơ bản, trong đó có cả dịch nói.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 73
Xem thêm Hỗ trợ học tập