Lock PC Professional 4.8

Link Download Lock PC Professional chính:
🖼️
🖼️
  • Windows Password Killer Lite

  • Windows Password Killer là phần mềm khôi phục mật khẩu chuyên nghiệp, cho phép người dùng có thể đặt lại mật khẩu Windows chỉ với 2 bước đơn giản.
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Award Keylogger (64-bit)

  • Award Keylogger 2.6 cho phép theo dõi mọi hoạt động của người dùng trên bất kỳ máy tính nào theo thời gian thực, và nó ghi lại quá trình sử dụng của mỗi máy.
  • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
  • AnyPasskey Excel Password Recovery

  • Với công cụ rất dễ sử dụng và mạnh mẽ này, bạn có thể đặt lại hoặc loại bỏ mật khẩu cho các file Excel (xls, xlsx) ngay lập tức.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Bảo mật