Long Path Tool 5.1.4

Link Download Long Path Tool chính:

🖼️ DP Shredder 1.5 Hỗ trợ xóa dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Dirk Paehl
 • DP Shredder là tiện ích dùng để xóa file, thư mục một cách an toàn. Nó sẽ giúp bạn dọn dẹp rác trong máy tính và đảm bảo rằng các dữ liệu bị xóa không thể khôi phục lại được.
 • windows Version: 1.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.500

🖼️ EgisTec Shredder 2.0 Công cụ chia nhỏ dữ liệu nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: EgisTec
 • EgisTec Shredder là một công cụ hữu hiệu được tạo ra để giúp bạn xóa tập tin khỏi máy tính một cách an toàn và hiệu quả.
 • windows Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 455

🖼️ Blank And Secure (32-bit) Xóa dữ liệu một cách an toàn

🖼️
 • Phát hành: Nenad Hrg
 • Blank And Secure là một công cụ có thẻ giúp bạn xóa dữ liệu một cách an toàn và ngăn việc khôi phục lại chúng mà không cần phải cài đặt.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 585

🖼️ Paragon Disk Wiper Professional 12 Xóa dữ liệu vĩnh viễn

🖼️
 • Phát hành: Paragon
 • Paragon Disk Wiper Professional là ứng dụng chuyên nghiệp giúp bạn xóa toàn bộ dữ liệu cá nhân trong ổ cứng để đảm bảo danh tính của mình.
 • windows Version: 12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.179

🖼️ DeadLock Phần mềm mở khóa tập tin

🖼️
 • Phát hành: CodeDead
 • DeadLock là phần mềm mở khóa tập tin đơn giản, giúp người dùng thao tác trên các file bị khóa trong các chương trình đang chạy trên máy tính.
 • windows
Xem thêm Xóa file