macOS Sierra 10.12.6 Update

Tải xuống macOS Sierra 10.12.6 Update

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống macOS Sierra 10.12.6 Update được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
🖼️
🖼️
  • RAGE Macintosh Explorer
  • RAGE Macintosh Explorer cung cấp cho người dùng Mac các lựa chọn và trải nghiệm duyệt file mới.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • macOS High Sierra Hệ điều hành macOS 10.13
  • macOS High Sierra là phiên bản nâng cấp của hệ điều hành macOS Sierra với nhiều cải tiến. Hiện tại, người dùng MacBook có thể nâng cấp macOS High Sierra miễn phí từ App Store.
  • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Ravissant 1.27 for Mac
  • Ravissant là một ứng dụng mới cho phép người dùng tùy chỉnh màn hình đăng nhập Mac bằng cách tuỳ chỉnh logo, tên HĐH, câu chào mừng, và hình nền cho màn hình đăng nhập của hệ thống.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Hệ điều hành