Mandelbulb 3D 1.8.9

Link Download Mandelbulb 3D chính:
🖼️
🖼️
  • Mandelbulb 3D Phần mềm thiết kế hình ảnh fractal

  • Mandelbulb 3D là một ứng dụng miễn phí tạo hình ảnh phân dạng (fractan) 3D. Môi trường phối cảnh 3D bao gồm ánh sáng, màu sắc, độ bóng, hiệu ứng ánh sáng - bóng tối và độ sâu trường ảnh cho phép người dùng dễ dàng thay đổi các hiệu ứng ảnh.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • TrueSpace Thiết kế hoạt hình 3D

  • TrueSpace 7.6 giúp tạo ra hoạt hình 3D thực tế, dựng hình đồ họa, NURBS, thiết kế web, thiết kế trò chơi,…
  • Xếp hạng: 4 14 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Đồ họa 3D, 2D