MathType 6.5c

Tải xuống MathType 6.5c

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ BookingPOINT

🖼️
 • Phát hành: Hi-voltage
 • BookingPOINT - công cụ để đặt mượn phòng học và thiết bị dành cho các trường học, đại học hay cao đẳng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 333

🖼️ TKBU 4.5 Xếp thời khóa biểu Đại học, Cao đẳng

🖼️
 • Phát hành: School@net
 • TKBU 4.5 hỗ trợ xếp thời khóa biểu cho cả 2 hệ thống lớp học: Lớp niên chế và lớp tín chỉ. Cho phép định nghĩa, khởi tạo và làm việc đồng thời với cả 2 hệ thống lớp học này.
 • windows Version: 4.5
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.925

🖼️ Celestia 1.6 Phần mềm khám phá vũ trụ

🖼️
 • Phát hành: Shatters Software
 • Celestia là phần mềm khám phá vũ trụ mô phỏng 3D miễn phí, nguồn mở, rất ấn tượng. Ngoài ra, Celestia còn có nhiều add-on của hãng thứ 3 giúp bạn xem vũ trụ từ bất cứ điểm nào giữa các hành tinh và sao.
 • windows Version: 1.6.1
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.734

🖼️ Học tiếng Việt 5 1.0 Hỗ trợ học tiếng Việt lớp 5

🖼️
 • Phát hành: School@net
 • Học Tiếng Việt 5 là phần mềm mô phỏng chính xác theo từng bài học trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5, do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 32
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.556

🖼️ Edge Diagrammer 6.48 build 2118 Phần mềm vẽ biểu đồ, lưu đồ thuật toán

🖼️
 • Phát hành: Pacestar Software
 • EDGE Diagrammer là công cụ vẽ sơ đồ mạng, biểu đồ, lưu đồ thuật toán.
 • windows Version: 6.48 build 2118
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.175
Xem thêm Hỗ trợ học tập