MindArchitect 1.0.1

Link Download MindArchitect chính:
🖼️
🖼️
  • Stickies Ứng dụng ghi chú lên màn hình

  • Stickies 10.0d là tiện ích máy tính giúp bạn giảm số lượng những ghi chú màu vàng trên màn hình PC. Stickies là phiên bản ghi chú được máy tính hóa.
  • Xếp hạng: 4 19 Phiếu bầu
🖼️
  • MultiTimer Ứng dụng hẹn giờ tiện ích cho Windows 10

  • MultiTimer là ứng dụng hẹn giờ tuyệt vời nhất dành cho Windows 10. Nhờ có ứng dụng này, người dùng có thể kiểm soát thời gian chính xác và tăng cường hiệu quả cho việc tập luyện, nấu ăn hay những công việc hàng ngày trong cuộc sống.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Strict Workflow Ứng dụng giúp tập trung vào công việc

  • Strict Workflow là ứng dụng hỗ trợ quản lý công việc vô cùng hữu hiệu. Như một người quản lý nghiêm khắc, Strict Workflow sẽ giúp bạn hoàn toàn tập trung vào công việc và không bị xao nhãng bởi những việc khác.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Phần mềm cá nhân