Phần mềm cá nhân là những phần mềm quản lý chi tiêu, ghi chú, nhắc việc, theo dõi sức khỏe, nhắc nhở uống thuốc, quản lý tiêm chủng...

Top ứng dụng Phần mềm cá nhân tải nhiều nhất

8-Bit Weather 8-Bit Weather Ứng dụng thời tiết đồ họa 8-bit độc đáo

8-Bit Weather
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

Simple Sticky Notes Simple Sticky Notes 4.0 Dán giấy nhớ trên màn hình desktop

Simple Sticky Notes
 • Đánh giá: 41
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 160.673

Hair Pro Hair Pro Lựa chọn kiểu tóc phù hợp từ máy tính

Hair Pro
 • Đánh giá: 163
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 107.946

File Hider File Hider 1.1 Bảo mật ảnh, video, tài liệu trên Windows 10

File Hider
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

AtHome Video Streamer AtHome Video Streamer 4.0 Ứng dụng giám sát an ninh miễn phí

AtHome Video Streamer
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.951

AtHome Camera AtHome Camera 4.0 Phần mềm giám sát an ninh miễn phí

AtHome Camera
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.421

Amazon Assistant Amazon Assistant 10.1804 Ứng dụng hỗ trợ mua sắm trên nhiều trình duyệt

Amazon Assistant
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40

Aurora Weather Aurora Weather 1.6 Ứng dụng thời tiết miễn phí, đa năng

Aurora Weather
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

Pin More Pin More 3.0 Tiện ích ghim ứng dụng, game trên menu Start

Pin More
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05

MindMaple Pen MindMaple Pen 1.0 Tạo bản đồ tư duy sáng tạo trên Windows 10

MindMaple Pen
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13
Có tất cả 209 phần mềm.