Mozilla Fennec 1.0 Beta 1 for Mac OS X dự phòng

Tải xuống Mozilla Fennec 1.0 Beta 1 for Mac OS X dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Mozilla Fennec 1.0 Beta 1 for Mac OS X dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
Link Download Mozilla Fennec 1.0 Beta 1 for Mac OS X chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • Camino Trình duyệt mã nguồn mở miễn phí

  • Camino là một trình duyệt web mã nguồn mở được phát triển bởi Mozilla Project với trọng tâm là việc cung cấp những kinh nghiệm có thể tốt nhất cho người sử dụng Mac OS X.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Opera cho Mac Trình duyệt web cho Mac

  • Opera cho Mac 87 là trình duyệt web hoàn toàn miễn phí dành riêng cho máy Mac, cho phép người dùng đọc tin tức, xem video, nghe nhạc ngay trên trình duyệt một cách dễ dàng và nhanh chóng.
  • Xếp hạng: 4 64 Phiếu bầu
🖼️
  • UI Browser

  • UI Browser là một “trợ lý” thay thế của các công nghệ AppleScript GUI Scripting và Accessibility, giúp bạn có thể khám phá, điều khiển và quản lý giao diện người dùng của hầu hết các ứng dụng dành cho Mac OS X đang chạy trên máy tính cua bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Trình duyệt web