Thoth for Mac

Tải về

3 (1) Thoth Software Dùng thử 455 Dung lượng: 2,2 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.3/10.4/10.5/10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel

Thoth 1.8.5 là một chương trình đọc tin trên mạng, thích hợp với hệ nhị phân PowerPc dành cho hệ điều hành Mac OS X 10.2.8 hoặc các đời sau, có tích hợp tiếng Anh và Pháp. Thoth cung cấp bộ lọc mạnh, linh hoạt dành cho các điểm sử dụng mạng, bao gồm cả bộ lọc điện. Chương trình cũng tích hợp bộ kết chuỗi mẫu của các bài báo, cùng với việc xem bằng tay cây tích hợp trên cửa sổ của bài báo bạn đang xem. Các máy chủ đa tin cũng được sử dụng cùng lúc với đa kết nối trên máy chủ tin tức. Tính năng đa đọc hiểu được hỗ trợ cho cả việc đọc và đăng với những nhóm thông tin không là tiếng anh hay có bảng chữ cái không phải chữ Latinh. Nhiều cài đặt ưu tiên có thể được chỉ rõ trên mỗi nhóm thông tin hay mỗi nhóm phân cấp bài một cách cơ bản, tạo sự dễ dàng để có được các cài đặt tối ưu cho các nhóm thông tin thuộc hoặc không thuộc hệ nhị phân, những nhóm thuộc các ngôn ngữ khác nhau, ….

Bộ giải mã trong chương trình dành cho các file đính kèm điều khiển các phương pháp làm mã thông thường như yEnc. Các hình ảnh trong các điểm nhị phân có thể được nhìn thấy trên dòng, trong một cửa sổ hình ảnh riêng, hoặc trong cửa sổ danh sách hình ảnh. Điểm nhị phân được hỗ trợ, như là một sự đa chức năng cho phép các địa chỉ email khác nhau, các chữ ký, … được sử dụng trên các nhóm thông tin khác nhau hoặc trong các tình huống khác nhau.

Bạn có thể download Thoth 1.8.5 và cập nhật miễn phí sau khi đăng ký. Với những khách hàng đã đánh mất thông tin đăng ký của mình thì có thể gửi lại địa chỉ email với các thông tin như số đặt hàng Kagi phiên bản cũ hoặc thông tin PayPal và yêu cầu gửi lại mã đăng ký. Việc đăng ký mới có thể tiến hành qua PayPal.

Phiên bản mới này có:

  • Tăng tốc độ xây dựng các chuỗi bài báo và lựa chọn bài báo.trong các cửa sổ.
  • Trong một số trường hợp, tốc độ mạng của mỗi kết nối có thể được cải tiến.
  • Cập nhật tất cả các tin tức mới để phản ánh trang web appgarth.com mới…
3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,2 MB
  • Lượt xem: 474
  • Lượt tải: 455
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.3/10.4/10.5/10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel
Liên kết tải về
Link Download chính thức: