Muzip

Link Download Muzip chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Apple Mac Data Recovery 2.0 Khôi phục dữ liệu Apple Mac

🖼️
 • Phát hành: Mac Data Recovery
 • Phần mềm khôi phục dữ liệu Apple Mac rất dễ sử dụng này được thiết kế để khôi phục các file đã bị xóa từ ổ cứng máy tính Mac có hệ thống file HFS được cài đặt.
 • windows Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 655

🖼️ File Date Changer

🖼️
 • Phát hành: FileManagerSoft Ltd
 • File Date Changer là một ứng dụng chuyên nghiệp cho phép bạn thay đổi hoặc sửa đổi các ngày (thời gian) cho một hay nhiều tập tin, thư mục con: như ngày tạo, ngày sửa đổi lần cuối hoặc ngày cuối cùng truy cập một cách dễ dàng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.818

🖼️ FindYourFiles Network Basic Phần mềm quản lý tài liệu

🖼️
 • Phát hành: C A R Board
 • FindYourFiles Network Basic cho phép làm việc trên cơ sở dữ liệu local và kết nối với cơ sở dữ liệu nằm trên một số máy tính khác trong mạng của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 330

🖼️ TorrentControl Loại bỏ file không cần thiết trong BitTorrent

🖼️
 • Phát hành: Ondrej Linhart
 • TorrentControl là chương trình gọn nhẹ, dễ sử dụng để hỗ trợ bạn thay đổi các gói dữ liệu của hệ thống BitTorrent client sau đó các gói dữ liệu này được gửi tới tracker.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 353

🖼️ SynaMan 3.3 Chia sẻ và truyền tải file từ xa

🖼️
 • Phát hành: Synametrics
 • SynaMan là một giải pháp lý tưởng hỗ trợ cá nhân hoặc doanh nghiệp chia sẻ và truyền tải file từ xa sang bất kỳ máy tính nào chạy trên nhiều hệ điều hành mà không cần bận tâm đến kích cỡ hay thể loại file.
 • windows Version: 3.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 53
Xem thêm Nén - Giải nén