Nginx cho Linux 1.21.0

Link Download Nginx cho Linux chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.