FLASH-AID for Linux

Tải về
3 (1) lovinglinux Miễn phí 1.263 Ngày: Yêu cầu: Linux, Mozilla Firefox

FLASH-AID là một chương trình mở rộng của Firefox để loại bỏ các plugin flash không cần thiết từ các hệ thống Linux Ubuntu và cài đặt các phiên bản thích hợp theo cấu hình của hệ thống.

Sau khi cài đặt, phần mở rộng tự động phát hiện các cấu trúc trình duyệt và kịp thời phục vụ cho việc cài đặt phiên bản
Flash phù hợp. Với Firefox 64bit người dùng có thể tùy chọn để cài đặt 32 bit từ các kho hoặc các phiên bản beta 64bit từ Adobe. Phần mở rộng này cũng loại bỏ các plugin không tương thích để tránh các lỗi trình bày của một số trang web, trong đó nó yêu cầu cài đặt Flash ngay cả với Flash đã được cài.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 1.270
  • Lượt tải: 1.263
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Linux, Mozilla Firefox
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm