OpenOffice 4.0.0

Tải xuống OpenOffice 4.0.0

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ 024h Lucky Reminder

🖼️
 • Phát hành: 024h Software
 • 024h Lucky Reminder là một sản phẩm đã đạt giải thưởng cho phần mềm nhắc nhở công việc ở gia đình và cơ quan.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.848

🖼️ MS PowerPoint File Size Reduce Software Giảm kích cỡ của các tập tin PowerPoint

🖼️
 • Phát hành: Sobolsoft
 • MS PowerPoint File Size Reduce Software là giải pháp đơn giản để giảm kích cỡ của các tập tin PowerPoint.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 460

🖼️ Moffsoft FreeCalc 1.2 Phần mềm tính toán lưu lại phép tính

🖼️
 • Phát hành: Moffsoft
 • Công cụ tính toán Moffsoft FreeCalc với nhiều tính năng độc đáo để thay thế cho Calculator của Windows.
 • windows Version: 1.2.0.6
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.449

🖼️ FileInternals Office Recovery

🖼️
 • Phát hành: FileInternals com
 • FileInternals Office Recovery là phần mềm được phát triển đặc biệt để khôi phục các file Word, Excel, PowerPoint, Publisher, PDF và các dữ liệu văn phòng khác.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.845

🖼️ SnippetCenter Professional

🖼️
 • Phát hành: GRAHL software design
 • SnippetCenter Professional là ứng dụng giúp bạn lưu trữ và sắp xếp: Các loại tài liệu, tập tin, đoạn mã, địa chỉ internet, địa chỉ liên lạc, nhận xét và ghi chú.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 305
Xem thêm Phần mềm soạn thảo