OpenOffice 4.1.2

Tải xuống OpenOffice 4.1.2

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ More Add-in

🖼️
 • Phát hành: More Add-in
 • More Add-in cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng ẩn các văn bản Word bằng cách tạo ra các mục có thể đóng lại
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 752

🖼️ Excelator CTR Xóa văn bản trong Excel

🖼️
 • Phát hành: TechnoCom
 • Excelator CTR (Cells Text Remover) là add-in mạnh mẽ của Excel, cho phép bạn xóa văn bản trong các ô của Excel với tiêu chuẩn và điều kiện khác nhau. Với Excelator CTR, bạn có thể xử lý nhiều ô như ý muốn trong một lần duy nhất.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 519

🖼️ Macro Expert

🖼️
 • Phát hành: Grass Software
 • Chương trình này được thiết kế để hoàn thành các tác vụ lặp đi lặp lại hoặc công việc hàng ngày của bạn. Nó có thể thực hiện gần như tất cả những gì bạn có thể làm như đơn giản hóa công việc, tăng hiệu suất làm việc, tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho bạ
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 717

🖼️ Word Addin Tabs Công cụ tạo tab làm việc trong word

🖼️
 • Phát hành: Office-Addin com
 • Doc Tabs là một add-on miễn phí giúp bạn có thể sử dụng những tab giao diện tài liệu quen thuộc trong word vì vậy bạn có thể chuyển đổi giữa các tài liệu đang mở giống như bạn làm việc với Firefox, Chrome và các trình duyệt web khác.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.035

🖼️ Epubor ePUB DRM Removal 1.7 Loại bỏ DRM trong ePub

🖼️
 • Phát hành: Epubor
 • ePUB DRM Removal là phần mềm mạnh mẽ để loại bỏ bảo vệ DRM từ adobe digital editions mà không làm giảm chất lượng. Vì vậy, bạn có thể đọc ePub trên Kindle, iPad, iPhone, iTouch, Sony Reader, Kobo, Android, Nook,…
 • windows Version: 1.7.1
Xem thêm Phần mềm soạn thảo