OpenOffice 4.1.8

Tải xuống OpenOffice 4.1.8

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ 602PC SUITE

🖼️
 • Phát hành: Software602
 • Nếu có ai khẳng định rằng bộ phần mềm văn phòng phải có giá 400 USD và có logo Microsoft trên vỏ hộp, người đó đã hoàn toàn sai lầm.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.828

🖼️ Writebox 2.2 Ứng dụng soạn thảo văn bản đơn giản

🖼️
 • Phát hành: Kazuhiro Shibuya
 • Writebox là trình soạn thảo đơn giản mang đến không nhiều tính năng đặc biệt nhưng lại tỏ ra rất hữu hiệu với những ai tìm kiếm 1 công cụ soạn thảo đơn giản.
 • windows Version: 2.2.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 69

🖼️ Photocopier Pro

🖼️
 • Phát hành: Nico Cuppen Software
 • Bạn đã có máy scan và máy in? Tại sao bạn lại không kết hợp chúng thành một chiếc máy photocopy? Bạn sẽ không còn cần tới Xerox một khi bạn đã có Photocopier Pro 4.01.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 698

🖼️ Microsoft Visual Studio Tools for the Office (64 bit)

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Microsoft Visual Studio Tools for the Office System Power Tools là một gói công cụ cung cấp các chức năng bổ sung hữu ích cho Office.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 936

🖼️ Imposition Studio Tạo chữ ký PDF

🖼️
 • Phát hành: Devalipi Software
 • Devalipi Imposition Studio tạo các file Impositioned PDF từ một hoặc nhiều file PDF.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 687
Xem thêm Phần mềm soạn thảo