VirtualBox cho openSUSE

Tải xuống VirtualBox cho openSUSE

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống VirtualBox cho openSUSE được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

🖼️ VirtualBox cho Linux 6.1 Phần mềm tạo máy ảo cho Linux

🖼️
 • Phát hành: Oracle Corporation
 • Oracle VM VirtualBox cho Linux 6.1.26 là phần mềm tạo máy ảo miễn phí, cho phép bạn trải nghiệm cùng lúc nhiều hệ điều hành khác nhau trên Linux.
 • linux Version: 6.1.26
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.678

🖼️ SteamOS 2.0 Hệ điều hành nhân Debian để chơi game Steam

🖼️
 • Phát hành: Valve Corporation
 • SteamOS là hệ điều hành mã nguồn mở dạng Linux nhân Debian và môi trường GNOME được phát hành bởi Valve Corporation. Đây là nền tảng cho game thủ chơi các video game console của Steam.
 • linux Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 91

🖼️ LinuX-gamers Live DVD for Linux 0.9 Game không cần cài đặt cho Linux

🖼️
 • Phát hành: linuX-gamers net
 • LinuX-gamers Live DVD là bản phân phối Linux với các game quen thuộc trên Linux, có thể dùng ngay trên đĩa vì đã được cài đặt sẵn.
 • linux Version: 0.9.6
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 377

🖼️ KShutdown for Linux Quản lý log off máy tính

🖼️
 • Phát hành: Konrad Twardowski
 • KShutdown công cụ quản lý các hành động log off nhanh chóng và tiện dụng. Với công cụ này, bạn có thể tắt, khởi động lại hoặc khóa máy tính.
 • linux
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 534

🖼️ Mythbuntu (64-bit) 12.04 Trình biên tập video cá nhân

🖼️
 • Phát hành: Mythbuntu team
 • Mythbuntu là một trong những bản phân phối Linux với khả năng biên tập video cá nhân dựa trên nền tảng MythTV
 • linux Version: 12.04.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 425
Xem thêm Hệ điều hành